برای ارتباط با بروبچه های کانون آسمان میتونید از یکی از راههای زیر اقدام کنید:

  1. ارسال پیامک به شماره: ۱۰۰۰۸۷۷۳
  2. مراجعه حضوری به دفتر کانون واقع در مسجد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  3. از فرم زیر استفاده کنید: