خلیج فارس

By |1399/9/28 12:17:59آبان 9ام, 1391|اخبار|بدون ديدگاه

بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است.در [...]