از طریق این فرم میتونید کانون آسمان رو یاری بدید…

امور مالی: مشکلات دانشجویی، وام تحصیلی، دانشجویان بی بضاعت، ساخت خوابگاه و کمک به اشتغال دانشجویی و …

امور فرهنگی: تهیه محتوای آموزشی، دعوت از مشاورین خانواده و ازدواج، اساتید برجسته، برگزاری کلاسها و برنامه های مختلف دیگر