دوربین

0% funded

پرداخت مخصوص اعضای کانون (هدف ۵ ملیون تومن)

برای انجام های کارهای کانون نیاز به دوربین داریم… میتونیم بخریم.. یکم چیپس و پفک کم بخورید. هم کرونا نمیگیرید و هم چاق نمیشید 🙂

(برای پرداخت نمادین از دکمه تست استفاده کنید)

لطفا روش پرداخت را انتخاب کنید
مشخصات

جمع کمک شما: ‫1,000,000﷼‬